Hakkımızda

ARMASAN AMBALAJ A.Ş.
ÇEVRE POLİTİKASI
ARMASAN olarak başta kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin çevre ile ilgili uyulmasını istedikleri beklentilerine uymak suretiyle aşağıda belirtilen hususlara uyacağını beyan ve taahhüt ederiz.
 
Ø  Çevre Boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerinin sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 
Ø  Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltmak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
 
Ø  Üretimden gelen atık malzemeleri, çevre için zararlı olabilecek gazları en aza indirmek,
 
Ø  Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 
Ø  Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli olarak denetlemeye tabi tutmak ve bu konuya yönelik iç uygulamaları sürekli olarak geliştirmek,
 
Ø  Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
 
Ø  Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,
 
Ø  Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
 
Ø  Çevre bilincini arttırmaya yönelik olarak yerel kurumlarla iş birliği içinde olmak,
 
Ø  Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları engellemeyi;
 
 
ARMASAN AMABALAJ A.Ş.
ÜST YÖNETİM
Eylül 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                
   

                                     
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri ile İşletmemizde, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun çalışma ortamı sağlamak ve “Önce Emniyet” prensibi ile kazasız bir işyeri oluşturmak temel hedefimizdir.
ARMASAN AMBALAJ A.Ş. tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak benimser.
 
Önlemek, ödemekten daha ucuzdur” bilinciyle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  
önleyici/proaktif yaklaşımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yükseltmek amacıyla;
·          Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı temel alarak, sürekli gelişmeyi;
·          Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi;
·          Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı ve sürekli iyileştirmeyi;
·          Toplum ve çevreye saygılı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi;
·          İş sağlığı ve güvenliğini, tüm faaliyetlerimizde birinci öncelik olarak dikkate almayı;
·          İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi;
·          Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi;
·          Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, afetler ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanmanın içinde olmayı;
ARMASAN AMBALAJ A.Ş. Ana politika olarak benimsemiştir.
ARMASAN AMBALAJ A.Ş. bünyesindeki yöneticiler, çalışanların emniyetli ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek, çalışma koşullarını gözlemlemek ve iyileştirmekten, tespit edilen emniyetsiz koşulların giderilmesinden ve gerekli kaynakları sağlamaktan;
Tüm çalışanlar ise İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve kuralları uygulamaktan sorumludur.
 
 
ARMASAN AMABALAJ A.Ş.
 
ÜST YÖNETİM
 
Eylül 2016