Üretim ve Kalite

Firmamız BRC/IoP Packaging, ISO 9001:2008,ISO 22 000:2005 ve Tarım Köyişleri Bakanlığı üretim iznine sahiptir. Bunun gereği olarak periyodik olarak denetlenen hijyenik çalışma ortamı sağlamış ve ürün için risk teşkil edebilecek için tedbirler alınmıştır.

Yapılan üretim ve firma içi operasyonlar, kalite sistemlerimizde belirlenen prosedürlere göre kayıt altına alınmakta ve ERP programı ile izlenebilirlik sağlanmaktadır.